Školenia organizované v spolupráci so spoločnosťou Agentúra PRO:

Školenie: Daň z príjmu - novely 2014, 2015

Termín : 19.11.2014, (budova COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekárenská 10, Bratislava)
Lektor: Ing. Ľubica Sekerková - finančná správa SR, daňový špecialista pre daň z príjmov
Cena: od 39,00 eur/osoba pri platbe do 31.10.2014
Čas konania: 8,30 – 8,45 prezentácia; 9,00 – 14,00 prednáška
viac info...
prihláška na školenie tu
------------------------------------------------------------------------

Školenie: Daň z príjmu, DPH, zákon o účtovníctve, správa daní-4 lektori

zmeny v zákonoch súvisiace s uzatvorením účtovného obdobia 2014 podnikateľských subjektov v SR platné od 1.1.2014 + pripravované zmeny od 1.1.2015
Termín : 03.12.2014, (Dom športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava – vedľa Polus City Center)
Lektori: Ing. Mária Horváthová
Odborníčka na legislatívu a metodiku účtovníctva, audítor (spolu tvorca zákona)
Ing. Eva Mihálová
Odborníčka na legislatívu a metodiku DPH (spolu tvorca zákona o DPH)
Ing. Eva Ivaničová
Odborníčka na legislatívu a metodiku správy daní (spolu tvorca zákona)
Ing. Ľubica Sekerková
Finančná správa, daňový špecialista pre daň z príjmov

Cena: od 57,00 eur/ osoba pri platbe do 31.10.2014
Čas konania: 8,15 – 8,45 prezentácia; 9,00 – 16,00 prednáška
viac info...
prihláška na školenie tu
------------------------------------------------------------------------

Školenie: Daň z príjmu, Zákon o účtovníctve-novely 2014,2015

Termín : 21.01.2015, (budova COOP PRODUKT SLOVENSKO, Mliekárenská 10, Bratislava )
Lektori: Ing. Mária Horváthová
Odborníčka na legislatívu a metodiku účtovníctva, audítor (spolu tvorca zákona)
Ing. Mária Dimitrovová - Finančná správa, daňový špecialista pre daň z príjmov
Cena: od 49,00 eur/osoba pri platbe do 13.01.2015
Čas konania: 8,30 – 8,45 prezentácia; 9,00 – 14,00 prednáška
viac info...
prihláška na školenie tu
------------------------------------------------------------------------

Školenie: Daň z príjmov PO - vypracovanie daňového priznania za rok 2014

Termín : 04.02.2015, ((budova budova DK Ružinov, Ružinovská, Bratislava )
Lektor: Ing. Mária Dimitrovová
Finančná správa, daňový špecialista pre daň z príjmov
Cena: od 39,00 eur/osoba pri platbe do 23.01.2015
Čas konania: 8,30 – 8,45 prezentácia; 9,00 – 14,00 prednáška
viac info...
prihláška na školenie tu
------------------------------------------------------------------------

Školenie: Daň z príjmov fyzických osôb - vypracovanie daňového priznania FO, typ B za rok 2014

Termín : 05.02.2015, (budova budova DK Ružinov, Ružinovská, Bratislava )
Lektor: Ing. Jana Acsová
daňový poradca, špecialista pre daň z príjmov fyzických osôb
Cena: od 39,00 eur/osoba pri platbe do 23.01.2015
Čas konania: 8,30 – 8,45 prezentácia; 9,00 – 14,00 prednáška
viac info...
prihláška na školenie tu
------------------------------------------------------------------------
účtovnícka firma EKON - perfekt s.r.o. EKON - perfekt s.r.o. - spracovanie účtovníctva EKON - perfekt s.r.o. - vedenie účtovníctva Bratislava Facebook EKON - perfekt s.r.o. google+ EKON - perfekt s.r.o. blog EKON - perfekt s.r.o.